За нас

 • Начало
 • За нас
 • Грант Торнтон България е част от Грант Торнтон Интернешънъл, една от водещите международни счетоводно-консултантски фирми

  Тези фирми предоставят голям обхват от бизнес-консултантски услуги в повече от 520 офиса, разположени в 110 държави навсякъде по света. Въпреки че Грант Торнтон Интернешанъл не притежава офисите представляващи го по света, всички международни компании под неговото крило са напълно отдадени да предоставят висококачествени услуги на всичките си клиенти, където и да осъществяват своя бизнес.

  От много години ние не само предлагаме оперативни и стратегически бизнес съвети, но преди да предоставим такива работим с мениджмънта на различните компании, за да можем да разберем по-добре техния бизнес и проблемите, с които те се сблъскват. В тази връзка ние предоставяме опитно и независимо мнение, придружено с новаторски и оригинални решения, за да помогнем на нашите клиенти да постигнат целите си. Възможността ни да предоставим приспособени към дейността на клиентите ни решения е помогнало на много от тях да осъществят техните стратегии за растеж.

  Хората в Грант Торнтон България осъзнават, че задълженията към фирмата са свързани не само с това да разбираш как нейните дейности въздействат на обществото, но и да управляваш тези дейности по такъв начин, че да бъдеш в помощ на всички заинтересовани лица.

  Като водеща компания за професионални услуги и фирма, която е силно ориентирана към хората, най-значимо за Грант Торнтон България е предоставянето на своите услуги и вътрешно фирмените отношения. Благодарение на нашето компетентно и решително управление на тези сфери, Грант Торнтон България е създал и продължава да гради не само положителната си репутация в своето бизнес обкръжение, но и високия и нарастващ през последните години финансов резултат.

  Грант Торнтон България, в лицето си на един надежден партньор, е напълно отдаден да подобрява и усъвършенства своите корпоративни задължения и постижения, като ги поставя в основата на своята оперативна дейност и в същото време ги прави част от фирмената политика и ценности. За да постигне своята корпоративна философия, фирмата е създала група от лидери, състояща се от мениджъри и други членове от персонала и ръководена от управляващият съдружник на Грант Торнтон България. Тази група ще полага основите и ще бъде движещата сила за развитие на новаторски и оригинални стратегии, които ще съживят нашата корпоративна философия и ще включват всички наши офиси и персонал.