Правни изисквания

Осъществявайки достъп до настоящият сайт, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате този сайт.

Съдържанието на уеб страницата www.gtbulgaria.com е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Грант Торнтон ООД освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате настоящият сайт на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от него само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Грант Торнтон ООД за това.

Някои индивидуални документи в www.gtbulgaria.com могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът. Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Грант Торнтон ООД не гарантира, че сайтът не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем. Грант Торнтон ООД си запазва правото да редактира сайта си и да прекратява достъпа до него по всяко време.

НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ. ГРАНТ ТОРНТОН ООД НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО ГРАНТ ТОРНТОН ООД Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. В НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СА РАЗРЕШЕНИ, ТАКА ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НA ГРАНТ ТОРНТОН В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

С цел да улесни достъпа ви Грант Торнтон ООД може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че Грант Торнтон няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на Грант Торнтон ООД, не предполага, че Грант Торнтон одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той. Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата www.gtbulgaria.com, Вие приемате следните условия:
i) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
ii) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
iii) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите - Грант Торнтон ООД може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;
iv)Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

Грант ТорнтВсяка фирма-член в рамките на Grant Tornton International е отделна национална фирма. Тези фирми не са членове на едно международно партнъорство или иначе правни партньори един с друг в международен план, нито една фирма не отговаря за услуги или дейности на която и да е друга фирма. Всяка фирма си урежда и управлява собствените административни въпроси на местно ниво.он ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Грант Торнтон ООД може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Споменатите тук имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на Грант Торнтон ООД или на третата страна собственик.

Грант Торнтон ООД е фирма-член на Grant Tornton International. Grant Tornton International, е една от водещите организации в света на независимо притежаваните и ръководени счетоводни и консултантски фирми. Тези фирми осигуряват, данъчни и консултантски услуги както за частни така и за държавни фирми. Услугите се предоставят независимо от фирмата-член в рамките на Grant Tornton International, не практикуваща, международна организация чадър, организирана като частна компания, ограничена от гаранция, включена в Англия и Уелс.

Grant Tornton International не предоставят услуги от свое име, или изобщо. Grant Tornton International и фирмите-членки не са световно партньорство.

Всяка фирма-член в рамките на Grant Tornton International е отделна национална фирма. Тези фирми не са членове на едно международно партнъорство или иначе правни партньори един с друг в международен план, нито една фирма не отговаря за услуги или дейности на която и да е друга фирма. Всяка фирма си урежда и управлява собствените административни въпроси на местно ниво.

Позоваването на Grant Tornton International са за Grant Tornton International ООД. Позоваванията на Грант Торнтон са за Grant Thornton International Ltd или неговите фирми-членки.