Ангажименти по изразяване на сигурност

За нас в Грант Торнтон, одиторският подход е много повече от рутинна процедура. Одиторският подход е начин да се откриват проблеми и най-вече да се намират решения на тях.

Одиторският подход на Грант Торнтон е ориентиран към бизнеса. Той е насочен повече към разбиране на дейността на клиента отколкото към познания за счетоводната система и записвания, на който традиционно се е наблягало в миналото.

Този бизнес ориентиран подход се реализира по няколко начина:

  • Обект на изследване при одита е самото дружество, а не само финансовия отчет.
  • Ние определяме необходимите одиторски процедури и източници на одиторски доказателства като се базираме на нашето познание за дейността на дружеството и опита ни от другите услуги, които предлагаме.
  • Ние предлагаме ценни съвети на Управителите на нашите клиенти като използваме информацията, която сме събрали по време на изпълнението на други услуги за същите клиенти в предходни периоди.

Докато извършваме услуги за нашите клиенти ние имаме възможността да съберем информация относно дейността на дружеството, собствениците и управителите, както и техните цели и желания. Познанието за дейността на клиента не е базирано само на одиторските процедури, но също така и на непрекъснатата комуникация между нашите съдружници и екипи с представители на нашето текущо проследяване на промените в индустрията и на конкретните аспекти на бизнеса.

Акцентирането върху познаването на дейността на клиента ни помага да извършваме по–ефективно одиторските ангажименти и да предлагаме полезни препоръки на клиента.

Наш основен стремеж е клиентът да възприема одита по-скоро като активен инструмент, чиято цел е да допринесе за растежа и развитието на техния бизнес, отколкото като пасивна функция.