Бизнес риск услуги

Ние предоставяме на нашите клиенти специализирани услуги, които им помагат да разберат и управляват своя бизнес риск, с цел да се подобрят оперативните и финансови показатели, както и да се оптимизира техния капацитет да създават и подобряват ползи. Бизнес риск услугите включват бизнес консултиране за ефективността на тяхното управление, управление на риска и вътрешен контрол, покривайки следните услуги:

 • Вътрешен одит
 • Преглед на вътрешен контрол
 • Финансови услуги
  • Финансово приключване и консолидиране
  • Стратегическо планиране, изготвяне на бюджет и прогнозиране
  • Цялостно управление на представянето

ИТ услуги

 • ИТ стратегия и управление
 • ИТ сигурност
 • ИТ риск/оценка на контролите
 • Услуги за управление на проекти

Ние вярваме, че нашият подход е изготвен така, че да има предвид всички аспекти от продължителния процес на анализиране и управление на бизнес риска.