Извършване на бизнес оценка

Ние изготвяме оценки на различни по вид и големина дружества, действащи в разнородни области. Ние вярваме, че извършването на оценки не трябва да бъде базирано само на механични процеси. Използваме редица разнообразни методологии и техники при изготвянето на дадена оценка и също така се допитваме до натрупания си опит и прилагаме преценката си, за да предоставим качествена услуга, изисквана ни от нашите клиенти. Тъй като всяка оценка е индивидуална и единствена по своето същество, работата по изготвянето на оценката изисква високо ниво на приспособимост, гъвкавост и новаторство, което ние с гордост можем да кажем, че притежаваме и предлагаме.

Методи за извършване на оценка

Съществуват три основни метода за оценяване на даден бизнес:

  • метод на пазарна стойност
  • метод на доходите (парични потоци/оценка на база приходите)
  • метод на нетната стойност на активите