Специализирани консултантски услуги

Чрез многобройните консултантски услуги нашата фирма е в състояние да определи вашите нужди и да предложи решения на вашия бизнес, които се имплементират бързо и ефективно.

В сегашния свят на глобално развитие, консултантските услуги стават все по–важни за успешното завършване и ефективното прилагане на бизнес и корпоративни стратегии.

Целта на Грант Торнтон е не само да прилага бизнес решения и стратегии, но и да рационализира проблемите на нашите клиенти, за да определи истинските им нужди и подобри резултатите от дейността чрез най–добрите програми за модернизация и реструктуриране.