Бизнес консултации

Без значение какъв смисъл влага вашата компания в „бизнес консултациите”, ние в Грант Торнтон може да ви ги предложим точно, ефективно и последователно.

Общо счетоводство

 • Проучване, организация и създаване на собствен счетоводен отдел.
 • Реорганизации (прилагане на съвременни методологии) базирани на информационни технологии за счетоводни системи.
 • Приспособления на счетоводната система от сметки към нуждите на всяка компания.
 • Съответствие с Международните Счетоводни Стандарти.
 • Въвеждане на Евро валута
 • Управленско счетоводство; краткосрочни оперативни резултати.
 • Финансови индекси и финансов анализ

Вътрешно счетоводство

 • Разпределение на дейностите във фирмата.
 • Методи за определяне на себестойност
 • Докладване на управителите на дружеството по различни операции и дейности

Въпроси свързани с Корпоративния Данък

 • Съответствие с данъчните изисквания.
 • Система за контрол на данъчни задължения.
 • Данъчно консултиране.
 • Подготовка и извършване на данъчен одит.
 • Финансово представяне

Трудови взаимоотношения – Въпроси свързани с трудовото възнаграждение

 • Консултантски услуги свързани с трудовото законодателство
 • Услуги по трудово възнаграждение

Обучения

 • Организация на обучения на счетоводния персонал свързани със счетоводство, данъци, трудови и ИТ въпроси.