Международно данъчно облагане

Данъчния екип на Грант Торнтон е съставен от квалифицирани експерти, които поддържат постоянна връзка с клиента, за да решават неговите данъчни казуси ефективно и навреме.

Данъчни консултации

 • ДДС, Корпоративен данък и Данък общ доход
 • Прехвърляне на акции, данък върху печалбата от продажба на акции
 • Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане

Данъчно Планиране

Нуждата от данъчно планиране и предпазване от неправилно данъчно облагане е изключително важно за съвременната бизнес среда. Много от административните решения са повлияни от последствията от данъчно облагане. Данъчното планиране носи предимства свързани с паричния поток на компанията и нейните акционери.

Свързани въпроси:

 • Данъчно планиране за инвестиции в дълготрайни материални активи
 • Данъчно третиране на банкови договори и капитални пазари
 • Данъчно планиране касаещи дивиденти, лихви и възнаграждения
 • Въпроси свързани с транзакции между филиали

Що се отнася до данъчно планиране и данъчни услуги, всички имат множество ликвидни предимства доверявайки се на нашите квалифицирани експерти.

Свързани въпроси:

 • Данък при продажба на имущество
 • Данъчно облагане на дарения и наследство
 • Данъчно облагане на емигранти

Данъчно планиране за сливания и придобивания

Сложната тематика на бизнес сливанията и придобиванията изисква задълбочено данъчно планиране, което данъчния отдел на Грант Торнтон България може да ви предостави.

Данъчни проверки

Проверката на данъчните задължения на фирмата предоставя информация за нейната способност да отговаря на изискванията на данъчното законодателство. Тя представлява предпазна мярка към всички данъчни проблеми, които остават незабелязани от ръководителите на фирмата в натоварената работна среда.

Свързани въпроси:

 • Изготвяне или проверка на данъчни декларации
 • Консултации при данъчни ревизии

Трансферно ценообразуване

 • Изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване включва:
 • Бизнес Анализ
 • Функционален анализ
 • Специфика на трансфера и избор на методология
 • Сравнителен анализ
 • Икономически анализ
 • Фактически заключения
 • Представително писмо за рискове и възможности

За повече информация, моля да се обръщате към Данъчния отдел на Грант Торнтон.