Услуги

Ние, Грант Торнтон ООД, сме убедени, че предоставянето на висококачествени услуги, които покриват всички нужди на нашите клиенти, е едно от най-важните задължения, които имаме към тях. Нашият колектив има богат опит и притежава необходимите умения, за да съдейства при решаването на проблеми своевременно и ефективно.

Грант Торнтон ООД съсредоточава своите услуги в пет основни сфери – одит, корпоративни финанси, данъчни консултации, одит в публичния сектор и услуги свързани с информационни технологии.

Най-значителното предимство над конкурентите ни са нашите човешки ресурси. Ние работим с компетентни специалисти, посветена на работата си.