От какво имате нужда днес? От какво ще имате нужда утре? Верните отговори идват с верните въпроси.

Нашата цел е да участваме активно в развиващата се икономика.

Ние помагаме на нашите клиенти да реализират техните стремежи. Ние изграждаме силни връзки с клиентите си и им предлагаме новаторски решения, което помага на динамичните хора и организации да открият и оценят своята полза. Ние имаме значителен, непрекъснат растеж.

Ние в Грант Торнтон ООД вярваме, че непрестанното развитие в съответствие с очакванията и изискванията на нашите клиенти е от съществено значение за мястото, което заемаме заедно в динамиката на днешната икономическа среда. Грант Торнтон предлага на своите клиенти единен подход и методология и еднакво висок стандарт за качество на предлаганите услуги, с което се стреми да спазва приетите за кредо принципи на лоялност и професионализъм.